Mobning * skole * helvede på Jord * forebyggelse * undervisningsmiljø * selvmord * mob * forskning * stop mobning * angst * bullying * forskning

Keld Brikner:
Kommentar, Frie Grundskoler nr. 12, sept. 2006.

Hvem stopper mobberne?

”Forskere skal jage mobningens dæmoner ud”, stod der 28/8 i Politiken. (Se her.) Et hold forskere omkring professor Dorte Marie Søndergaard, Danmarks Pædagogiske Universitet, har fået 8 millioner kroner over 4 år fra Trygfonden.
 Nå, tænkte jeg for det første, så må de jo mene, at skolerne ikke kan selv. 
 For det andet, at de kan, forskerne, når de har fået den rigtige teori.
 Og for det tredje: Det kommer til at tage tid. Resultaterne jo først til at bringes i anvendelse – hvis de altså kommer! Er det derfor, de har fået pengene?

Alle tre ting er værd at se nærmere på .

1. Det er ikke rigtigt, at skolerne ikke kan selv med den viden og de muligheder, de har i dag. Det afhænger tydeligvis mere af deres vilje til at gøre en indsats.

2. Det er ikke rigtigt, at ”den rigtige teori” er nødvendig for en virksom indsats. Lægefaget viser det med tydelighed. I årtier blev det, der dengang kaldtes manio-depressivitet, med god virkning behandlet med grundstoffet Lithium, og ingen anede, hvorfor Lithium virkede. På den anden side viser samme lægefag selvfølgelig, at der ikke er noget så praktisk som en god teori.
 
Der er garanteret en masse, vi ikke ved om mobning, ganske som med andre sociale relationer, alene fordi sociale relationer er enormt komplekse. Men det afgørende spørgsmål er: Er det manglende viden, der står i vejen for bekæmpelsen af mobningen? – I så fald er det lidt mærkeligt, at en række forskellige indsatser rundt omkring på skoler har gode resultater.

3. Der er ikke rigtigt – i en ganske anden betydning af ’rigtigt’, nemlig en moralsk - at vente på forskningsresultater for at gøre noget ved mobning. Der skal gøres noget effektivt NU.

Det her er ikke en smålig ”De-8-millioner-sku’-ha’-været-brugt-til-noget-bedre”-kampagne. Pengene er forskerne vel undt og projektet ser på mange måder fornuftigt ud. Dertil kommer selvfølgelig, at forskerne ikke nødvendigvis bærer ansvaret for en avisoverskrift, og artiklens indhold giver ikke direkte grundlag for overskriften. 
 Når jeg slår ned på overskriften, er det fordi den giver udtryk for den tendens til at falde på halen for teori og videnskabelighed, som desværre er udbredt i befolkningen, og som derfor kan få betydning for kampen mod mobning, f. eks. ved at være en undskyldning for ikke at gøre noget NU.

Mit spørgsmål er: Hvorfor kaster det offentlige – og gerne det private med – ikke 800 millioner over 4 år i et projekt ”MOB-STOP-NU” med start fra aug. 2007?
Skolerne kan så gå til værks, som de hver i især synes. MEN: Resultaterne skal være blivende. Mobningsniveauet skal gøres til genstand for uafhængig vurdering før indsatsens begyndelse og (samme vurdering) i tre år efter dens afslutning. Hvis ikke niveauet opretholder sin forbedring, betaler skolen projektstøtten tilbage.

Svaret er formentligt, at det vil være … øhh … ubekvemt. For så vidt nogle af indsatserne vil bestå i at sætte mobberne stolen for døren og evt. bortvise dem fra skolen, går det stik imod to store hensyn eller ”værdier”: årtiers skolepolitiske ideal om at holde alle sammen og forældrenes behov for at få deres børn ”passet” i skolen, mens de selv er på arbejde.

Mobning drejer sig imidlertid ikke bare om helvede på Jord for nogen elever. Det drejer sig - via fortvivlede forældres flytning både af barn og af sig selv - om ghettodannelse. – Jeg synes, jeg har hørt nogle tale om noget, de kalder forebyggelse …

- - -

Dansk Center for Undervisningsmiljø er bare et af mange steder på nettet, hvor der kan hentes mere konkrete anvisninger på at standse mobning. Det er en uafhængig, staslig organisation.

Et centralt sted er mobbeland, som har en stor gruppe konsulenter.

Der er også mobberne, der er blevet ældre og ser tilbage på deres giftigheder med største ubehag. Se hergirls fra jan. 2008.  

folkeskolens hjemmeside annmeldes Luise Bæk Iversen og Tanja Kirkegaards 3 skrifter Jamen, hvorfor mobber de?, Er du med mod mobning og 42 veje til bedre trivsel. Se her .

 

Bullying. Sprog har mærkelige veje. Det, der på dansk kaldes ‘mobning’ - som jo er engelsk - kaldes på engelsk ‘bullying’. Og det mærkeligste er, at det er det "danske" udtryk, der er bedst, nemlig ved at trække gruppens opførsel som medløbere frem. Det er det, der får det til at se håbløst ud for ofrene at gøre noget ved situationen.
   Også på andre sprog er der selvsagt rigeligt med gode "opskrifter" på at gøre noget mod fænomenet. En canadisk hjemmeside indleder med at fortælle et par af de tilfælde (fra år 2000), hvor det er endt helt tragisk forfærdeligt, med selvmord, 14-åriges selvmord! Se her .