Kommandostyring * værdistyring * kvalitet  * kvalitetssikring * samarbejde * fælles ansvarlighed * moralske gulv  * godt moralsk arbejdsmiljø * kollegial kritik  * Aristoteles * engagement * ledelsesstyrke * konsulent * foredrag * personaletyper * de tunge i røven * kollektiv moralsk styrke * stress

Senest revideret 23/2-2010

SAMARBEJDE, LEDELSE OG KVALITETSSIKRING

Det gode moralske arbejdsmiljø

Se hovedpunkter om godt moralsk arbejdsmiljø her.

Der er her tale om et begreb, der påpeger den nære sammenhæng mellem de ansattes medansvar for kvaliteten af produktionen og kvaliteten af arbejdspladsens samarbejdsmiljø. Det moralske angår ikke den private livsanskuelse, men alene det ansvar, der ligger i at have taget et job og dermed være medansvarlig for, at de ressourcer, der dér anvendes, bruges godt. I den offentlige sektors hjælpeinstitutioner er dette ‘godt’ meget afgørende. Det er det, der er den gode hjælp til patienten, klienten, brugeren.

Det er et begreb, jeg har udviklet i kontakt med række arbejdspladser landet over gennem en årrække, og det er blevet modtaget med stor interesse, specielt inden for ældresektoren og på arbejdspladser med uomgængeligt behov for tværfagligt samarbejde, såsom arbejdet med rehabilitering af hjerneskadede.

 

Etablering, opretholdelse eller styrkelse af et godt moralsk arbejdsmiljø er noget, der kan trænes. Det er meget jordnært og konkret. De fine ord fra management-kulturen viser sig at kunne undværes, når realiteterne sættes i centrum:

Det gode, moralske arbejdsmiljø er et godt miljø for værdi-drøftelse og udvekslinger af vurderinger af kvaliteten af arbejdsindsatser mellem kolleger. - Det har to elementer:

1. fællesskab om standarder for god kvalitet.
2. en åben udveksling af vurderinger af kvalitet.

Det første indebærer, at der fastlægges, hvad jeg har kaldt et moralsk gulv: det lavest acceptable kvalitetsniveau.
Det andet har jeg kaldt kollegial kritik, og det kræver ærlighed, mod og beredvillighed - ikke bare hos den enkelte, men i gruppen.
Der er tale om et begreb om kollektiv moralsk styrke.

Det stiller klare krav til ledelsen om at kunne bidrage til et sådant miljø af åbenhed og saglighed.

- - -o0o- - - 

Indefra eller udefra?
Forholdet til det statslige projekt om kvalitetssikring gennem dokumentation og kontrol er stort set følgende: Min tilgang lægger op til, at kvalitet kan sikres "indefra", fra de ansattes kollektive moralske styrke, deres vilje til at levere høj kvalitet. Det offentlige projekt har opgivet den tanke og satser på "ydre" kontrol.
Kulturelt set er det en alvorlig sag: Det offentlige projekt fastholder de ansatte som blot arbejdskraft, der skal styres rundt med. Man kan se disse tanker fremlagt koldt og klart i begrundelserne for den såkaldte New Public Management.