Herrnstein * klassedeling * intelligenskvotient * intelligens * individualisme * nedarvet * succes * arbejdsløshed * arv og miljø * frihed * liberalisme * solidaritet * moral * logik * I.Q.
 
SAMFUNDSUDVIKLING               Revideret senest 23/2-2010

Individualismen og intelligensens frie bevægelighed
Der er her tale om en hvas amerikaners belysning af udviklingen i et samfund med stor, individuel frihed: Richard Herrnstein (sammendrag af artiklen “I. Q.” (engelsk forkortelse for intilligenskvotient) i tidsskriftet The Atlantic Monthly, sept. 1971. Dansk oversættelse af uddrag med introduktion i Hans Fink m. fl. (udgiver): Social ulighed, 1983, s. 210 - 219.)

Et sammendrag: Individualisme og frihed giver social klassedeling med de intelligente og initiativrige foroven og de mindst kvikke i en underklasse forneden med arvelig arbejdsløshed. - Spørgsmålet er, om ikke det lige præcis er det, vi i disse årtier ser ske for øjnene af os. Spørgsmålet er, om ikke det her er (nogle af) de faktiske konsekvenser af økonomisk liberalisme. (Og NB: Liberalisme er ikke det samme som at være liberal; men sådan er sprogbrugen alligevel blevet.)

Herrnstein stiller det sådan her op:

1. Hvis forskelle i mentale evner er nedarvede og
2. hvis succes forudsætter disse evner og
3. hvis indkomst og prestige afhænger af succes,
4. så vil den sociale placering (der afspejler indkomst og prestige) i et vist omfang være baseret på nedarvede forskelle mellem folk.

Derfor:
* Jo mere favorable ydre vilkår for intelligensens udvikling, jo mere vil dens arvelighed tage til.
* Jo mere social mobilitet, jo mere gennemslagskraft for mekanismen.
* Social mobilitet vil skærpe klassemodsætningerne ved at tømme de fattige klasser for deres intelligensressourcer.
* Arbejdsløsheden vil blive arvelig for de fattige klasser.
* Mekanismen gælder alle nedarvede træk, der påvirker succes: personlighed, temperament, fremtræden, fysisk og psykisk styrke, udholdenhed , …