Filosofikums afskaffelse 1971 

Keld Brikner, weekendavisen 1/3-2000:
Filosofikum
Hvad ved Ulrik Høy om filosofikums afskaffelse i 1971 ("Ferd’nand på bjerget", 25. febr.)? At det skete samtidig med, at "ungdomsoprøret" gjorde sig gældende. Ergo var det "ungdomsoprøret", der fjernede filosofikum. Erasmus Høy’t på Bjerget.
     I 1971 sad jeg med i ledelsen for Filosofisk Institut ved Århus Universitet. Det korte af det lange er, at hovedkraften bag fjernelsen slet ikke kom fra de kritiske studerende, men fra naturvidenskaberne og ministeriet. Fagkritikken var blot deres anledning. Naturvidenskaberne og en række andre fag havde i årtier villet af med filosofikum. De oplevede filosofikum som sygeplejersker ville have oplevet et obligatorisk kursus i brug af håndvåben.
     De kritiske studerende ville et andet indhold i filosofikum: fagrelevant og fagkritisk.  Skulle filosofikum nu bruges - misbruges - som veletableret middel til at udbrede fagkritikken til alle studerende på universiteterne??? Så hellere helt af med det; og så sparede man jo også de penge, mente Per Hækkerup som minister vist.
     Sagen belyses også af, at inden året 1971 var gået, var det første fagspecifikke, obligatoriske kursus i filosofi ved Århus Universitet i gang, nemlig for jurister. Og i 1973 gik et tilsvarende obligatorisk kursus i medicinsk filosofi og videnskabsteori i gang.  De fungerer stadigvæk her i år 2000. Det vigtige for Høy at tænke over er nu, at begge - lige som de efterfølgende - kom i værk i kraft af  de kritiske studerende - og i øvrigt i samarbejde med Filosofisk Institut. Og imod de lærerkræfter, der helst så fagene renset for "uvidenskabelig snak".
     Det er i øvrigt yderst tankevækkende at læse den kronik om filosofikum, Høy refererer til (Politiken, 12/2, Emmeche, Køppe og Stjernfeldt) - for det den siger, er næsten ord til andet det samme som blev skrevet i de begrundelser, der gik forud for etableringen af de fagspecifikke kurser i filosofi i Århus - for snart 30 år siden! Alt det med videnskabsteori, refeksion over videnskabelighed, tværfaglighed, …  Er det bare Københavns Universitet, der skal have sin tid? Eller er "historien" bare Sisyfos-arbejde?

Keld Brikner, Information 11. sept. 2000:
Hvem kom først?
Filosofikum "faldt [i 1971] som offer for studenteroprøret"!  I sin kronik 6/9 bidrager Kristian Hvidt til denne ofte gentagne misvisning. Da det skete, sad jeg med i bestyrelsen for Institut for Filosofi ved Århus Universitet. Realiteten er, at filosofikum faldt, fordi en række fag, specielt naturvidenskaberne, ikke kunne se relevansen af det. Og det havde de ikke kunnet i årtier. Anledningen var så formentligt, at de kritiske studerendes vilje til at give det et nyt - og fagkritisk - indhold endelig fik de gamle kritikere af ordningen til at handle: hellere fjerne den end se den brugt af de studerende. Dertil kom rent økonomiske betragtninger fra regeringen: hvorfor ikke spare de penge, når nu universiteterne ikke rigtigt ville noget med ordningen.

- - -O0O- - -