Menneskesyn * mobbepolitik * stop * barn * børn * elever * skole * læring * læringsmiljø * arbejdsmiljø * undervisngsmiljø * forkrøbling * ondartet * angst * selvmord * magt * mob * pøbel * undgås * popularitet * prestige * forebyggelse * ondartet

SKOLE, MOBNING OG MENNESKESYN      Senest rev. 23/2-2010
 
Mobning 
er udbredt, det er ødelæggende og skal undgås.

(Det gælder også på voksen-arbejdspladserne; men her sættes luppen på skolen og børnene.)

Folkeskolen taler meget – og rigtigt – om, at skolen ikke bare er for læringen, men for livet. Eleverne skal først og fremmest udvikle sig godt menneskeligt. Men hvordan udvikler det barn sig, der bliver mobbet? – Det forkrøbler i angst, usikkerhed, selvforagt og hævngerrighed. Og det kan ikke lære noget, fordi opmærksomheden er besat af angsten for de andre og hvad de vil sige og finde på.

Meget af den i øvrigt berettigede tale om menneskesyn kan jo blive farlig, hvis den kommer til at skygge for kendsgerningerne i dagligdagen: at i en skole med mobning er det faktiske menneskesyn dybt ondartet. Hvad nytter det så, at skolen erklærer at stå for et smukt og godt menneskesyn?

Udtrykket ‘mobning’ er for en gangs skyld en god brug af et engelsk udtryk, ‘mob’, pøbel. Kernen i fænomenet er den magtudøvelse, der finder sted, når en gruppe mennesker stiller sig bag en handling, de enkeltvis godt ved er moralsk anløben eller direkte beskidt - men de stiller sig bag den, fordi de kan stå der i relativ anonymitet. De gør sig til pøbel. De skal bare bakke op om det, initiativtagerne gør. Når først mekanismen fungerer, betyder det også, at initiativtagerne muligvis gør mere, end de ellers ville have gjort, og måske bliver nogle af de forsigtige til initiativtagere, når de ser, at det kan man komme "gratis" fra, score gratis popularitets- og prestigepoint på.


Mobning kan fjernes, når blot skolen vil forsvare, at der skal undervises, sætte kraft bag kravet, gribe ind over for mobberne og lade dem og deres forældre stå med det problem, at de måske ikke kan være i skolen med den opførsel, og at de derfor må være med til at ændre den.

Diskussionen er uomgængeligt vigtig.

Sagen - og det bredere emne om miljøet for læring og undervisning - uddybes her i en række artikler. Se menu’en til venstre.

Der er mangfoldige sider på nettet, der fortæller om, hvordan mobning standses.
Èn af dem er her, fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, et uafhængigt, statsligt center.