Politik * fremtid * historisk * forståelse* Europa * demokrati * 20. århudrede * arbejderbevægelsen * individualisme * individ * udvikling

Senest rev. 23/2-2010

Samfundsudvikling

Her er samlet en række temaer, som mest har med samfundsudvikling at gøre. For mig at se helt afgørende temaer for en forståelse af, hvad det er for ændringer, vi oplever - og selv er med til at presse frem.

For at turde sige noget om fremtiden er det som oftest vigtigt at kunne tage afsæt i en nogenlunde holdbar forståelse af fortiden, altså bruge en historisk tilgang. Men hensigten er og bliver fremtidsrettet: at tage det alvorligt, at i et demokrati må vi søge at være fælles om både vores forståelse og vores handlinger.

Hovedtemaet er - selvfølgelig, fristes jeg til at sige - bevægelsen fra 20. århundredes stærke fællesskaber i bl. a. arbejderbevægelsen til den individualisme og markedstænkning, der nu slår igennem. Finanskrisen her i oktober 2008 taler klart sprog om behovet for at finde nye veje.