Samfundsudvikling * politik * individualisme * individ * markedsorientering * efterløn * marked * styring * moral og etik * demokrati * kritisk * rigdom * fagbevægelse * velfærd

Keld Brikner:                                                                                                                                                                                         Senest rev. 16/5-2010

Perspektiv og udvikling  

De første linier her under (i kursiv) har stået der fra hjemmesidens første udgave 2003. I 2006 fandt jeg grund til at bekræfte, at jeg stadigvæk så dem som gyldige. En finanskrise raserede aktie"værdierne" i 2008 og kastede os (alle?) ud i økonomisk krise, som måtte opfanges af politiske initiativer. Dvs: "almindelige mennesker" måtte betale. "Markedskræfterne" havde pustet en boble af stort set sikkerhedsfri lån op - som så bristede. Det var hasard og mere end det. Det var hensynsløs griskhed for manges vedkommende. Er det den slags kræfter, vi ønsker skal lede vores samfund? - Nu i 2010 står vi så her i Europa over for den kendsgerning, at Grækenland - og formentligt også Spanien og Portugal … og måske også Italien og Irland … og lad os så ikke glemme Island! … har opbygget gæld, de ikke kan betale. Reelt er der tale om, at politikere og finansfolk i de pågældende lande - og udenfor! - har svindlet med store regnskaber. Igen må befolkningerne holde for - hvis ikke værre skal følge. Spørgsmålet om, hvem der egentlig har løjet over for hvem hører jo med: Det er lidet sandsynligt, at store banker eller EU eller finansministerier i Europa med kæmpeformuer på spil skulle tillade sig at være uvidende om, hvad der reelt foregår i de økonomier, de er del af. "Overraskelsen" har formentligt været overskuelig for dem.

 

2003: (Datering indsat jan. 2006. Betragtningerne har stadigvæk gyldighed.)
I al stilfærdighed er vores samfund inde i dramatiske omlægninger. Udviklingen er velkendt: Individualisme og markedsorientering slår igennem såvel lokalt som globalt. Der skabes kolossale rigdomme - og der skabes sociale spændinger. Vores fredelige velfærdssamfund kan ikke tages for givent.


På vej mod efterløn. - Med venlig tilladelse fra Peter Lautrop © 1998.

Allerede dengang var min påstand, at vi har brug for at se og drøfte vores samfundsform i et historisk og filosofisk perspektiv - et forsøgsvis helhedsperspektiv. Det er meget svært at overskue samfund og samfundsformer. At prøve at få afstand og perspektiv gennem historie og filosofi er et muligt middel.

Opgaven består ikke så meget i at tale filosofi. Den består i at bruge det, man måtte have forstået af filosofi, som en del af baggrunden for at vurdere de meget konkrete realiteter, man møder, hvad enten det er på arbejdspladser eller det er i den store samfundsudvikling.

Filosofi er ikke opskrifter.  Det er et middel til refleksion.