Folkeskole * udvikling * afvikling * Lærerhøjskole * DPU * Danmarks Pædagogiske Universitet * konsulent * mobning * undervisning * grundlov * samfundsudvikling * problemer

SKOLE  -  Skolens udvikling           Senest rev. 23/2-2010

Folkeskolen er jo nok én af de vigtigste institutioner, vi overhovedet har. "Folkeskolen" - udtrykket er så selvfølgeligt for os, at vi måske ikke rigtigt hører den første del af det, det med folket. Folket er uløseligt knyttet til demokrati - for det er jo folkestyre. Vores demokrati er ved at svækkes, fordi markedsorientering, individualisme og konkurrencementalitet efterhånden sætter sig igennem. Det sætter også sit præg på skolen og giver i et vist omfang både lærere og elever urimelige arbejdsvilkår. Det er problemer, der ikke bare kan klares med den ene form for pædagogik frem for den anden.

Det er bemærkelsesværdigt, at Folkeskolen i snart hele sin levetid har været støttet af sit helt eget konsulentsystem bakket op af egen forskning: Lærerhøjskolen, nu del af DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet. Mængder af velrettede undersøgelser er blevet foretaget; endnu større mængder af nyskabende og eksperimenterende pædagogiske projekter er blevet gennemført. Alligevel står Folkeskolen altså i dag i alvorlige problemer. - Hvad er der foregået?


"Undervisningens grundlov": Jeg har på baggrund af mine erfaringer og overvejelser og min kontakt med både Folkeskolen og private skoler formuleret, hvad jeg har kaldt undervisningens grundlov: Den siger, at al undervisning forudsætter, at deltagerne i undervisningen er imødekommende over for at modtage den.
    Det betyder ro, lydhørhed, beredvillighed til at følge lærer-anvisninger. Det er et forældre-elev-ansvar, at eleven medbringer denne grundlæggende indstilling.Det er ikke læreren, der ved et eller andet pædagogisk tryllegreb skal skabe den. Læreren skal så vidt muligt gøre undervisningen og indholdet i den spændende; men det er noget andet.

Mobning. Jeg har været meget optaget af mobning - ikke fordi jeg selv har været udsat for det i skolen, og ikke fordi jeg selv var med til at mobbe. Min optagethed skyldes, at der er så let at indse, hvor totalt psykisk ødelæggende mobning kan være for barnet - og for dets familie. Til ødelæggelserne hører også, at barnet nærmest ikke kan modtage undervisning og derfor også får dele af sin uddannelse ødelagt. Det er ikke nogen overdrivelse at sige, at mobning er djævelskab for børn. Se Red barnet (I), Red barnet (II), Må en lærer være svag? og "Magt over børn".

- - -o0o- - -