Moral * drøftelse * begrundelse * praksis * historier * prioritering * filosofi *

ETIK OG MENNESKESYN              Senest rev. 23/2-2010

Træning af den moralske drøftelse

Det er én ting at redegøre for nogle etiske grundbegreber og grundpositioner. Det gør jeg gerne. Men det er mindst lige så vigtigt at løse en mere jordnær opgave: at styrke evnen hos anstte til at drøfte de moralske spørgsmål.

Mange af de moralsk vanskelige situationer på en arbejdsplads har ikke nogen løsning, der er den rigtige løsning. Vejen frem går gennem en fælles drøftelse og beslutning. Her er begrundelserne afgørende - for dels er det jo dem, man kan forholde sig til i drøftelsen forud for beslutningen, dels er det dem, man kan vende tilbage til, hvis tingene ikke går, som man havde forventet eller gerne villle have dem til at gå.

En personalegruppes evne til på nogenlunde effektiv måde at føre frugtbare drøftelser specielt, hvor vurderinger er med i billedet, er den helt afgørende evne for samarbejdet på en arbejdsplads, der ikke længere er autoritært ledet. Så sagen her berører ikke bare moralske spørgsmål, men også spørgsmål om kvalitet i arbejdet. Det er dette forhold, der nærmere redegøres for i begrebet om et godt moralsk arbejdsmiljø .

Der er meget fine erfaringer med at træne personale i denne type drøftelser.

Det imødekommer tydeligvis et stort behov hos mange.

Det kan ske i små grupper ved brug af nogle meget simple og jordnære modeller og med brug af deltagernes egne historier fra praksis.  

Vægten ligger på at støtte deltagerne i at få øje på,

- hvad det er, de evt. tager for givent i situationen,

- hvilke værdier (hensyn) der er på spil,

- hvordan disse værdier er prioriteret,

- hvordan de (evt, anderledes) bør prioriteres, og

- med hvilke begrundelser?


Dertil kommer en træning i kommunikationen: i at formulere sig klart og at være åben for det, de andre siger.

Der kan også være tale om at træne den opgave at styre en sådan drøftelse, så den bliver frugtbar.


Filosofien giver ikke opskrifter på det gode og rigtige,
men den kan være et godt middel til at belyse de vanskelige sager.