Moral * etik * formelt * ansvar* moralsk * menneskesyn * rigtigt * forkert * hensyn * værdier * socialpolitik * hospitaler * sammenstød

Senest revideret 23/2-2010

Etik og menneskesyn

Der kan vist ikke herske tvivl om, at der tales meget om etik for tiden. Jeg er mere i tvivl om, hvad der gøres ved det.

Jeg tror, der tales om det af to meget forskellige grunde:
* Dels er kommandoer på arbejdspladserne jo vidtgående afløst af samtale og inddragelse i medansvar. Det betyder selvfølgelig , at de ansatte har brug for at afklare deres ansvar.
* Dels er vi - de fleste af os - blevet meget skeptiske over for at tale politik - som jo er spørgsmålet: Hvad skal vi gøre? Det kan imidlertid - heldigvis - ikke afholde os fra at forholde os til de store spørgsmål om, hvad der i konkrete (arbejds)situationer er rigtigt og forkert at gøre; om moralsk ansvar og sammenstødende hensyn. Nu taler vi blot om, hvad vi skal gøre, med etiske begreber i stedet for politiske. 
    Det er et åbent spørgsmål, om det er et fremskridt eller et tilbageskridt. Politiske begreber er mere konkret handlingsrettede end etiske; etiske mere klart værdi-orienterede end politiske. Et spørgsmål, der er værd at diskutere.

En række grundbegreber kan det være godt at have en nogenlunde klar redegørelse for - etik, moral, ansvar, formelt ansvar og moralsk ansvar, menneskesyn, værdier, …

"… til grund for …" Spørgsmålet: "Hvilket menneskesyn ligger til grund for …" om et stykke fagligt arbejde, socialpolitikken eller hospitalerne, er helt almindeligt. Spørgsmålet forudsætter imidlertid, at etiske begreber "ligger til grund for …", og hvad betyder det egentlig? - Filosofi har bl.a at gøre med at blive bevidst om forudsætninger og så søge at drage dem frem til belysning, perspektivering og kritisk vurdering.

Se mere om problemstillingen under ‘Menneskesyn’ i menu’en til venstre.