Moralsk arbejdsmiljø * tværfagligt samarbejde * moral * etik *  dilemma

DEN OFFENTLIGE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOR

De psykisk udviklingshæmmede   Senest rev. 23/2-2010

Hjælpen til psykisk udviklingshæmmede rummer store moralske problemer , som jeg i årtier har været med til at drøfte med områdets personale. Det særligt påtrængende skyldes selvfølgelig, at man har at gøre med mennesker, der kun svagt kan gøre egne interesser gældende. Personalet er permanent - og uhjælpeligt! – anbragt i dilemmaer mellem hensynet til omsorg for klienten og hensynet til klientens selvbestemmelsesret.
     Det har været vigtigt for mig gennem årene at forsvare personalet mod anklager for formynderi.
Samtidig har det været vigtigt at hævde kravet om engageret indsats fra personalets side og ikke mindst om samarbejde. Dette sidste er ikke så selvfølgelig som det kunne lyde. Der er stærke traditioner i socialpædagogiske kredse for individualisme i form af tillid hos hver enkelt til at kunne håndtere en situation godt spontant stående i den. Jeg har konkrete erfaringer om sagen bl.a. fra konsulentindsats på Kofoedsminde på Lolland, en stor institution for domfældte psykisk udviklingshæmmede.

     Det er et område, der frem for noget har brug for et godt moralsk arbejdsmiljø og et godt tværfagligt samarbejde . Der er også brug for gode evner til at bruge møder og konferencer godt; føre frugtbare drøftelser , der åbner perspektiver og giver lyst til (sam)arbejdet.