Tværfaglighed * tvær-sektoriel * sygdomsbegreb * kassetænkning

 DEN OFFENTLIGE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOR

Hospitalspsykiatri og socialpsykiatri   Sen. rev. 23/2-2010
Psykiatrien har altid haft svært ved at finde ud af forholdet mellem det biologiske og det sociale i psykiske lidelser. Helt fra begyndelsen af 1970’erne deltog jeg i en intens diskussion om og med psykiatrien om bl.a. dens sygdomsbegreber . Drøftelsen førte ikke til enighed, men til klargøring af, at der er flere forskellige tilgange til psykisk lidelse.

Imens skete der en betydelig organisatorisk omlægning af psykiatrien. Den nyudviklede socialpsykiatri kom til at befinde sig i et andet regi end hospitalspsykiatrien, nemlig kommunerne. Her gjorde der sig i udgangspunktet og en anden kultur end den behandlingsmæssige gældende, nemlig en kultur for (juridisk) administrativ sagsbehandling. De to områder havde svært ved at samarbejde og havde stærkt behov for at styrke det tværfaglige og tvær-sektorielle samarbejde – og standse ”kassetænkningen”.

Psykiatrien rummer også vedblivende store etiske problemstillinger .