Forebyggelse * kriminalitet * kriminelle * unge * børn * skole * socialforvaltning * politi * truede * "truede" * tværfagligt * helhedsorienteret *
Senest rev. 23/2-2010

DEN OFFENTLIGE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOR

SSP-samarbejdet
(Samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi om tidlig indsats over for kriminalitets”truede” unge)
er et godt eksempel på en forebyggelsesbestræbelse, men dermed også på den vanskelighed, de er beskrevet under ”forebyggelse”. "Vi", samfundet kaster dygtige og først og fremmest meget engagerede SSP-folk ind for at redde de "truede" unge tidligt ud af vanskelighederne, samtidig med, at den generelle samfundsudvikling producerer en stigende mængde unge, der intet perspektiv ser i at gå efter den uddannelse og dygtiggørelse, samfundet legalt byder på. I stedet dropper de enten ud og laver diffus ballade - den relativt uskyldige form - eller de går i en helt anden lære, som de ser et perspektiv i, nemlig som kriminelle.
Jeg har haft kontakt til SSP-samarbejdet gennem et par årtier, også gennem det tværfaglige samarbejde, SSP oftest indgår i med yderligere faggrupper og institutioner.

Det er sikkert ikke alle, der vil være enige i den beskrivelse, jeg her har givet; men det viser det vigtige i at drøfte opfattelserne af samfundsudviklingen , herunder også fagbevægelsen og velfærdssamfundet .

SSP-samarbejdet rejser selvsagt spørgsmålet om kvaliteten af det tværfaglige samarbejde , men også spørgsmålene om, hvad helhedsorienteret indsats er - og ikke er - og hvad det er for hjælperroller, der er eller skal være på spil.

- - -o0o- - -