Pynteprojekt * bivirkning * pynt * hospitaler * sundhedssektor * fjende * samarbejde * faggrænser * primær * behandling * sammenhæng * ressourcepres

DEN OFFENTLIGE SOCIAL- OG  SUNDHEDSSEKTOR

Forebyggelse
Det er nemt at snakke om - men ikke altid at gøre. Det er bedre at forebygge end at behandle; men det er vigtigere i situationen at behandle end at forebygge.

Bivirkning
Forebyggelse kommer ofte i stand som bivirkning af helt andre indsatser rettet  mod andre mål. Historisk set er det velkendt, at det verdenshistoriske fald i børnedødeligheden, der er indtruffet i vores kultur
gennem de sidste par århundreder, mere skyldes rent drikkevand og lukket kloakering end det skyldes medicin. Vold blandt unge mennesker i dag er klart forbundet med arbejdsløshed. Men en nedbringelse af arbejdsløsheden ville være motiveret af mere tungtvejende økonomiske og sociale betragtninger, og en evt. forebyggelseseffekt over for ungdomskriminalitet ville være en - velkommen - bivirkning. Der var stort udbytte af en forebyggende indsats mod huller i tænderne op gennem 1970′erne. Da de økonomiske konjunkturer derefter vendte nedad, vendte antallet af huller på ny opad. Var det indsatsen eller konjunkturerne, der gjorde det? Eller begge?

Jeg har i et par årtier haft en del at gøre med SSP-området og med debatten om børnefjernelse foruden med den generelle drøftelse af forebyggelse. Jedg tog sel i drøftelsen af det program, der måsek nu er glemt, men som optog rigtigt mange, da det kom, FN’s "Sundhed for alle år 2000".  Min synsvinkel var, at det lovede for meget og blev for ukritisk modtaget.

Se artikler fra min hånd om forebyggelse her: "Forebyggelsen fjende nr. 1 " og "Forebyggelse - et fata morgana? "