Filosofi * begreber * metode * menneskesyn * tværfaglighed * sundhed * sygdom * samarbejde * ledelse *  kvalitet * kvalitetssikring * hjælperroller

Social- og sundhedssektoren

Fra 1970′rne og frem har jeg været i samarbejde med social- og sundhedssektoren. I dag har jeg stort set haft kontakt med samtlige faggrupper, institutionstyper og organisationer på området.

Samarbejdets karakter har været den, at jeg har søgt at bruge min filosofiske baggrund til at belyse de mere konkrete opgaver, de ansatte på området står over for.

 

Metodespørgsmål, både undersøgelsesmetoder, hvor videnskabsteori fylder meget, og behandlingsmetoder, hvor hjælperroller fylder meget.

Spørgsmål om selve den begrebsudrustning, de ansatte går til arbejdet med: Sygdoms- og sundhedsbegreber, hjælperroller, menneskesyn, etik, …  Det drejer sig om at gøre sig den begrebsudrustning bevidst, som fagområdet måske ellers blot tager for givet. Med bevidstgørelsen kan man bedre arbejde med forholdene. Det kan virke lidt luftigt for mange mennesker, men er i virkeligheden meget konkret. Se ‘Sygdoms- og sundhedsbegreber ‘.

Samarbejds- og ledelsesproblemer, hvor jeg i årenes løb har præciseret et skærpet begreb om tværfagligt samarbejde og et begreb om et godt samarbejdsmiljø, det gode moralske arbejdsmiljø . Der er mere om disse to emner under ‘Samarbejde og ledelse ‘.

Dette sidste kommer også til at dække spørgsmålet om kvalitet og kvalitetssikring på områder, hvor indsatserne ikke uden videre kan måles og vejes, de såkaldt "bløde" områder. Her har statens store dokumentations- og kontrolprojekt gjort sig dominerende gældende - og ikke kun til det gode. (Se evt. et par små artikler om emnet her og her.)

Der kan findes mere om disse emner i underpunkterne i menuen.