Tværfaglighed * tværfagligt samarbejde * team * rehabilitering * moralsk arbejdsmiljø *  kerneydelse * mødeledelse * mødekultur * kritisk * fælles målsætning *  opgaven i centrum  * patienten i centrum  * skærpet begreb

SAMARBEJDE, LEDELSE  OG  KVALITETSSIKRING

Tværfagligt samarbejde                                                                                                                           Senest rev. 23/2-2010
Hvorfor har tværfagligt samarbejde i årtier har været et stående problem? Det skulle dog ellers være oplagt: Det består i at sætte hensynet til den opgave, der skal løses, i centrum – og så lade det hensyn styre samarbejdet, hvor samarbejde er nødvendigt.
På den måde bliver tværfagligt samarbejde et moralsk anliggende: Har de involverede fags repræsentanter den moralske styrke til at sætte det hensyn frem for alle de andre hensyn, der byder sig til?

Jeg har haft med problemstillingen at gøre i årtier, og i det forløb har det faktisk været et gennembrud for mig at indse, at det tværfaglige samarbejde er afhængigt af et godt moralsk arbejdsmiljø. Tværfaglighedens kerne er nemlig beredvilligheden til at vurdere de andre fags indsats kritisk, og berettigelsen af det – og forpligtelsen til det - ligger i, at der er fælles målsætning. Det er de to samme hovedkomponenter, der indgår i et godt moralsk arbejdsmiljø. Den fælles målsætning er samtidig det, der gør det muligt at foretage saglige vurderinger af andres indsatser, så vurderingerne ikke bliver personlige (og dermed måske psykologisk uacceptable, måske endda utilstedelige).

Et skærpet begreb om  tværfaglighed
”Tværfaglighed”, der kun består i høflig, gensidig orientering er efter min mening ikke tværfaglighed. Jeg kan derfor også sige det sådan, at jeg skærper kravene til tværfagligt samarbejde (i forhold til, hvad der ofte accepteres under den betegnelse). 

Tværfaglighed er blevet en "kerneydelse" som økonomerne siger: Det, hele butikken er der for at levere. Det  skal fungere.  

Tværfaglighed kan trænes – med godt resultat.
Det har jeg været med til i mange år i mange sammenhænge.
Specielt kan mødekultur ofte forbedres.
Mødeledelse skal anerkendes som en vigtig indsats.

- - - - - -
Der er forskel på tværfagligt samarbejde på samme arbejdsplads og samarbejde mellem forskellige arbejdspladser eller mellem forskellige sektorer af det offentlige. Sidstnævnte kan ikke foregå på samme måde som egentligt tværfagligt samarbejde, fordi parterne først og fremmest må respektere hinandens betingelser; altså ikke kan tillade sig at indtage en vurderende holdning, som det er påkrævet i det tværfaglige samarbejde. Der er meget godt at hente om tværfagligt og specielt tværsektorielt samarbejde i psykiatrien hos Knud Ramian. Se her