Keld Brikner   mag. art. i filosofi                                               
Kirkepladsen 5, 8541 Skødstrup,  tlf. 40 75 17 95  *   brikner@wwi.dk  *   www.brikner.dk

Indholdet i det følgende er baseret dels på min filosofiske baggrund, dels på et par årtiers erfaringer med problemstillinger i den offentlige sektor og på arbejdsmiljøområdet.

Der er følgende seks hovedområder på hjemmesiden her:

1. Samfundsudvikling . Velfærdssamfund, markedsorientering og individualisme.

2. Samarbejde og ledelse, bl.a. tværfagligt samarbejde og begrebet om et godt moralsk arbejdsmiljø.

3. Social- og sundhedssektoren, sygdoms- og sundhedsbegreber, forebyggelse, m.m.

4. Etik, hvad etik og filosofiske menneskesyn kan og ikke kan yde.

5. Skole, bl.a. en del kommentarer mod mobning og om skolekultur generelt.

6. Arbejdsmiljø, herunder brugerinvolvering, stress-forebyggelse og forebyggelse af vold mod ansatte i sundhedssektoren.